Vaccination mod influenza og pneumokokker (lungebetændelse)

 

Vaccination mod influenza:
Vaccination beskytter mod influenzasygdommen med en ret høj sikkerhed, men der bør gives en influenzavaccination hvert år, mest hensigtsmæssigt i perioden oktober – januar.
Du kan blive vaccineret gratis mod influenza fra den 1. oktober til 31. december, når du opfylder nedennævnte kriterier:

 

Vaccinen gives gratis til

 

 • Personer over 65
 • Personer med førtidspension
 • Personer med kroniske sygdomme ( lungesygdom med betydelig nedsat lungekapacitet, hjertesygdomme, diabetes, sygdomme med svækket immunforsvar, sygdomme med svækket muskekraft, kronisk lever og nyresygdomme)
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Svært overvægtige med BMI>35
 • Husstandskontakter til svært immunkomprimerede
 • Al sundhedspersonale

 

Du kan finde et link til Statens Serum Instituts hjemme side og se hvem der kan få vaccinationen gratis ved at klikke her

 

Du kan finde masser af god information om influenza, influenza vaccine og bivirkninger mm. på Sundhedsstyrrelsens hjemmeside ved at klikke her

 

For personer som IKKE er omfattet af ovennævnte kriterier koster influenzavaccinationen

kr. 200,00 inkl. konsultation. Tidsbestilling er nødvendig.

 

 

 

Pneumokok vaccine:

 

Sundhedsstyrelsen yder i visse tilfælde tilskud til pneumokok-vaccination, såkaldt klausuleret tilskud af visse risikogrupper. Denne vaccination gives med henblik på forebyggelse af lungebetændelse forårsaget af Streptococcus pneumoniae hos voksne der er svækket pga sygdom.

 

Der er typisk tale om den vaccine, som hedder Prevenar 13. Der gives tilskud til vaccination til:

 

 • Personer med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), der er ældre end 65 år eller har kraftig nedsat lungefunktion med FEV1 på mindre end 40 % af forventet
 • Personer med hjerteinsufficiens (hjertesvigt) der er ældre end 65 år.
 •  Personer med DM der er ældre end 65 år kan få tilskud til vaccinen efter den 20/11-2017
 • Medfødt/erhvervet immundefekt

 

 

Du kan finde et link til Statens Serum Instituts hjemme side og se hvem der kan få vaccinationen gratis ved at klikke her